• Products
 • Ketone Strips

  คีโตน สตริป

  • ใช้ในการทดสอบระดับของคีโตนในปัสสาวะ
  • ใช้ง่าย

  วิธีการใช้: ทดสอบในช่วงเช้า ก่อนทานอาหารเช้า โดยจุ่มแถบทดสอบคีโตนนี้ในปัสสาวะ รอ 60 วินาที จากนั้นเปรียบเทียบสีที่ได้ กับแถบสีที่กล่อง ระดับที่ต้องการคือระหว่าง 5 and 10

  ketone_strips